Over Bas

Over mij

Bas Driessen aan het werk

Met veel plezier zit ik nu zo'n 25 jaar in het traditionele scheepstimmerwerk. Nieuwbouw en restauraties van interieurs, opbouwen, stuurhutten, dekken, onderwaterschepen enzovoorts.

Mijn hart ligt vooral bij de bouw aan klassieke schepen waar gekeken mag worden naar tijdloze vormgeving en goede verhoudingen in het ontwerp. Uit mijn ervaring blijkt dat een kloppend werkstuk meestal net zo arbeidsintensief is als een minder kloppend werkstuk. Daarom neem ik graag de tijd om met de klant rond de tafel te zitten. Als eerste wil ik goed kunnen inschatten wat hij of zij precies van me verwacht. Goede communicatie is de eerste en belangrijkste stap naar het verdienen en houden van tevreden klant. Dit geldt zowel voor klein werk als voor groot scheepstimmerwerk.

Soms is het wenselijk van te voren een schets of gedetailleerde tekeningen van het scheepstimmerwerk te maken, zodat de klant een duidelijk beeld krijgt wat er gebouwd gaat worden en waar hij of zij aanvullende wensen toe kan lichten.
Mijn tekenwerk is vaak vrijblijvend omdat dit namelijk in een later stadium van een project snel terugverdiend kan worden door efficiënt werk en kortere duidelijke overlegmomenten. Dit is prettig voor de klant en voor mijzelf.

tekst afsluiter

Scheepsrestauraties en scheepsreparaties

Afgerond werk van Bas Driessen

Door mijn ervaring kan ik u adviseren hoe ver te gaan met scheepsrestauratiewerk en reparatiewerk. Wat zullen we nu aanpakken? Wat kan eventueel in een later stadium gedaan worden? Wil de klant zelf wat voorbereiden of aanpakken? Wat laat het budget toe? Dit zijn belangrijke vragen die van te voren beantwoord moeten worden.

Ik sta graag dicht bij de klant door goede communicatie.

Als eigenaar van een schip weet u precies wat u wilt, toch kan het soms goed zijn aanvullende idee├źn te sparren en oplossingen aan te dragen die niet meteen voor de hand liggen.

Vaak gebeurt het dat scheepstimmerwerk op locatie uitgevoerd wordt, maar ik heb zo nodig ook locaties waar schepen eventueel naar binnen kunnen. Zo heb ik ook een aantal collega's met wie ik werk: monteurs, schilders, electriciens,zeilmakers enzovoorts.