Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van Bas Driessen. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.


Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsite wordt u aangeboden door Bas Driessen. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Bas Driessen is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Bas Driessen behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij Bas Driessen niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.


Copyright

Op de inhoud van deze site (teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan wat u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bas Driessen. Via mail kunt u contact opnemen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.


E-mailgebruik

Aan Bas Driessen toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan Bas Driessen niet garanderen dat de mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Bas Driessen is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam en emailadres) die worden opgegeven voor de beantwoording van de mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt. Alle gegevens die u ons stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.


Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Bas Driessen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met Bas Driessen gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Bas Driessen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, die wij op het eerste verzoek toezenden.